DARMOWA DOSTAWA OD 499 PLN

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU WWW.THELA.PL

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Właścicielem sklepu internetowego www.theLA.pl jest firma

The LA Marta Kaliszewska-Haśka
ul. Wyszyńskiego 3lok.U21 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
Nip: 5311631461 Regon: 147372733

 

2. KONTO

 1. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta zgodnie z formularzem. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

 2. Istnieje możliwość dokonywania zakupów nie posiadając konta.

 3. Plusem posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym: a) założenie konta z loginem i hasłem b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

 2. Wypełnienie formularza zamówienia jednoznaczne jest z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu sklepu.

 3. Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.

 4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

 5. Sklep www.theLA.pl nie posiada innych ukrytych kosztów.

 6. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej lub SMSem na numer telefonu, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

 7. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

 8. Zastrzegamy sobie prawo do nie łączenia kilku zamówień.  

4. WARUNKI PŁATNOŚCI.

 1. Przelew na konto bankowe

  Forma płatności dla Klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego, wizytę w placówce banku lub na poczcie. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru, klient otrzymuje mailem numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania wysyłki.

  Dane do przelewu:

           Nr Rachunku: 76 1020 1026 0000 1202 0308 4647

           The LA Marta Kaliszewska-Haśka
           ul. Wyszyńskiego 3lok.U21 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
           Nip: 5311631461           

 

      2. Przelewem online lub za pośrednictwem karty płatniczej:

              * Visa

              * Visa Electron

              * MasterCard

              * Mastercard Electronic

              * Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

         5. TERMIN PŁATNOŚCI:

 1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa Sprzedaży zostaje zerwana z winy Klienta.

 2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.

 

6. WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

 1. W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje w ciągu 1-4 dni licząc dni robocze.

 2. W przypadku wyboru płatności przelewem, kartą płatniczą wysyłka następuje po uznaniu wpłaty na rachunek bankowy.

 

7. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

 1. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju wg cen widocznych na stornie www.theLA.pl

 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne oraz widoczne w trakcie składania Zamówienia.

 3. Nie ma możliwości odbioru osobistego.

 4. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-4 dni robocze 

 5. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

 

8. REKLAMACJE I ZWROTY:

 1. Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza pocztą elektroniczną na adres kontakt@theLA.pl lub InPostem do Paczkomatu NDM09M Leśna 2, Nowy Dwór Mazowiecki telefon do doręczenia: 732 935 341 mail do doręczenia: kontakt@thela.pl oraz przesłanie reklamowanego bądź zwracanego produktu na powyższy adres.

 2. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym do Paczkomatu InPost NDM09M Leśna 2, Nowy Dwór Mazowiecki telefon do doręczenia: 732 935 341 mail do doręczenia: kontakt@thela.pl  wraz z dołączonym paragonem oraz protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, który jest do pobrania na stronie www.theLA.pl

 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Uwaga. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.theLA.pl. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji. 

 4. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej. Zgodnie z Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową - gwarancja wynosi 2 lata od dnia wydania zakupionego produktu. W przypadku pojawienia się wad produktu w terminie dwóch lat od daty jego zakupienia, reklamację należy zgłosić w terminie 2 miesięcy od chwili stwierdzenia istnienia niezgodności (pod rygorem utraty uprawnień wynikających z Ustawy). 

  Nie podlega gwarancji:

 • biżuteria posiadająca uszkodzenia mechaniczne powstałe z powodu np. wgniecenia, otarcia, deformacje lub niewłaściwego dopasowania rozmiaru, itp.
 • biżuteria odbarwiona oraz uszkodzona poprzez niewłaściwe użytkowanie i konserwację
 • biżuteria srebrna, złocona, rodowana, która podlega naturalnemu utlenianiu.

 

 • W przypadku zwrotu towaru do 14dni zwrot środków następuje w przypadku:
 • Pobrania: na wskazany numer konta bankowego podany w formularzu zwrotu
 • Przelewu tradycyjnego: na numer konta bankowego, z którego została dokonana płatność
 • Przelewu online: na numer konta bankowego, z którego została dokonana płatność
 • Płatności kartą płatniczą: na numer konta bankowego do którego przypisana jest karta płatnicza.

 

9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

  1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres: kontakt@theLA.pl lub InPostem do Paczkomatu NDM09M Leśna 2, Nowy Dwór Mazowiecki telefon do doręczenia: 698 948 740 mail do doręczenia: kontakt@thela.pl

  2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na numer konta podany w formularzu zwrotu lub przy płatnościach Paypal na konto Paypal, z którego zamówienie zostało opłacone. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

  3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakupu, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

  4. W przypadku częściowego zwrotu towaru z zamówienia, które było realizowane z darmową dostawą, gdzie suma zakupionych produktów po odliczeniu produktów zwróconych jest niższa niż kwota uprawniająca do darmowej dostawy, skutkuje utratą prawa do darmowej dostawy, a tym samym pomniejszenie zwrotu środków o koszt dostawy z pierwotnego zamówienia

  5. Z uwagi na charakterystyczne właściwości fizyczne srebra, produkty wykonane z tego materiały, które były używane, a za takie uznaje się produkty pozbawione metki producenta - NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM

  6. Produkty personalizowane nie podlegają zwrotom - dotyczy produktów z grawerem, modyfikacji wymiarów oraz wszystkich produktów z literami oraz cyframi.

 

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

   1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

   2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

   3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.

   2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

OBJAŚNIENIE:

  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

  2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

  4. KLIENT - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą.

  5. KONTO – Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.

  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

  7. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  8. SPRZEDAWCA– The LA Marta Kaliszewska-Haśka ul. Dębowa 76lok103 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Nip: 5311631461

  9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  10. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze Sprzedawcą.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium